Trimite fişiere

Destinatar:
Subiect:
0%
0%
Completed:
Left:
Total
Completed:
Left:
Vezi mesajul primit de către destinatar.
Închide

Depasire spatiu stocare fisiere

Spatiul de stocare alocat contului tau a fost depasit.
Pentru a continua poti achizitiona spatiu suplimentar sau poti permite trimit.ro sa stearga fisierele stocate, incepand cu cele mai vechi.
Şterge
Renunţă

Address book

Adaugă
Renunţă

Intra
Blog
TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE WWW.TRIMIT.RO


1. DESCRIEREA SERVICIULUI. DEFINIŢII

Site-ul www.trimit.ro este aflat în folosinţa S.C. Tiparituri.ro S.R.L., cu sediul în str. Vidin 62-64, sector 2, Bucureşti, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/23517/2007, CIF RO22933701, cont nr. RO18BRDE426SV98669144450 deschis la B.R.D. Sucursala Tei, şi este exploatat în comun cu S.C. IT Media Computers S.R.L., societăţi denumite generic în comun deţinătorul site-ului.
Prin intermediul site-ului www.trimit.ro se asigură servicii de transfer online de fişiere având mărimea de maxim 2 GB, servicii supuse Termenilor şi Condiţiilor. Fişierele având mărimea de maxim 250 MB pot fi încărcate şi transferate gratuit, iar cele ce depăşesc 250 MB vor fi taxate în funcţie de abonamentul ales.
Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:
Utilizator - orice persoană care se înregistrează pe site, fiind interesată de furnizarea serviciilor oferite de www.trimit.ro;
Serviciu - furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermdiul căreia se poate realiza transferul online de fişiere. În cazul transferului de fişiere având mărimea de până la 250 MB, aceasta se realizează gratuit şi nu este obligatorie crearea unui cont de utilizator. În cazul transferului de fişiere ce depăşesc mărimea de 250 MB, accesul la serviciu este condiţionat de crearea unui cont personal care se accesează prin nume şi parolă. Pentru crearea contului, utilizatorul va furniza deţinatorului site-ului toate datele personale solicitate de acesta.
Serviciile furnizate de acest site oferite gratuit la această dată pot fi ulterior taxate, dar numai după informarea prealabilă a utilizatorului şi după exprimarea acceptului din partea acestuia cu privire la furnizarea în continuare a serviciului.


2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru a beneficia de serviciile oferite de www.trimit.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:
1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;
2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă, CNP, persoana de contact, telefon etc.) pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.
Administratorii site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale utilizatorilor referitoare la existenţa acestora, iar în cazul firmelor numele firmei, sediul, cod unic de înregistrare, număr de înmatriculare la Registrul Comerţului, precum şi starea actuală a societăţii, dacă acesta este în funcţiune, este dizolvată sau radiată. Prin acceptarea termenilor şi condiţiilor, utilizatorul îşi exprimă acordul pentru eventualele verificări ce vor fi efectuate de administratorii site-ului ca măsură de siguranţă pentru realitatea şi exactitatea datelor furnizate.
În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte sau neconforme celor furnizate de organele în drept, administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a şterge contul utilizatorului în cauză şi de a refuza încercările curente sau viitoare de folosire a site-ului.


3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI

Prin accesarea site-ului şi folosirea serviciilor puse la dispoziţie, Utilizatorul acceptă ca toate informaţiile, datele, textul, mesajele, fişierele etc. (numite în continuare "conţinut"), indiferent dacă au fost afişate/transmise în mod public sau individual, sunt responsabilitatea sa. Drept urmare, Utilizatorul este singur responsabil pentru informaţiile, textele, materialele postate/încărcate/transmise prin contul de acces creat şi totodată este singur responsabil pentru respectarea drepturilor de autor cu privire la conţinut, astfel cum este dreptul de autor definit şi protejat prin lege. Deţinătorii site-ului nu efectuează un control şi astfel, nu garantează realitatea, integritatea şi calitatea conţinutului sau protejarea drepturilor de autor.
Utilizatorul se obligă să nu folosească în cadrul site-ului un conţinut ofensator sau indecent.
Utilizatorul este de acord să nu folosească spaţiul şi serviciile puse la dispoziţie pe site pentru:
1. a transmite orice conţinut ilegal, defăimător, ofensator, ameninţător, abuziv, obscen, care afectează intimitatea altei persoane, îndeamnă la ură rasială, etnică sau este în alt mod ofensator;
2. a falsifica datele de identificare în scopul de induce în eroare pe deţinătorii site-ului;
3. a posta, difuza sau transmite un conţinut cu încălcarea unei mărci înregistrate, drept de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale unui terţ;
4. a încălca cu intenţie sau nu orice lege sau alt act normativ în vigoare.


4. CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR

www.trimit.ro asigura caracterul confidenţial al fişierelor transmise prin intermediul serverelor sale, sau stocate pe ele, precum şi a datelor cu caracter personal eventual solicitate utilizatorilor la înregistrarea ca membri.
Deţinătorii site-ului se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale cu respectarea Legii 677/2001, astfel cum a fost modificată. Persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15). Înregistrarea pe Site presupune luarea la cunoştinţă a drepturilor mai sus menţionate şi acordul ca datele personale să fie folosite de către deţinătorii site-ului în scopuri de marketing.


5. MODIFICĂRILE SERVICIULUI

Administratorii acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, serviciile puse la dispoziţie (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, administratorii nu sunt răspunzători faţă de Utilizator sau faţă de o terţă persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul www.trimit.ro.
Modificările astfel efectuate sunt considerate acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul şi să acceseze contul său după introducerea acestora pe site.


6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoştinţă de faptul că toate reprezentările stilizate, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, folosite pe acest site, sunt proprietatea www.timite.ro.
Utilizatorul acceptă ca orice software folosit în legătură cu serviciile oferite de site conţin informaţii confidenţiale şi aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială şi alte legi aplicabile.
Utilizatorii se obligă să nu reproducă, copieze, vândă sau exploateze o parte a serviciilor şi informaţiilor la care are acces ca urmare a accesării şi utilizării acestui site.
Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuţia sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul site-ului.


7. RĂSPUNDERE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:
1. utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria răspundere. Administratorii www.trimit.ro sunt absolviţi în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop;
2. administratorul www.trimit.ro nu oferă nici o garanţie că:
- serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
- serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
- erorile de program vor fi corectate.


8. LIMITELE RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru niciun fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar daca administratorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.trimit.ro;
- acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra serviciilor portalului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.


9. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail. Administratorii www.trimit.ro pot face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.


10. FORŢA MAJORĂ

www.trimit.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

11. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.
www.trimit.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.


12. CLAUZE FINALE

Termenii de Utilizare reprezintă acordul părţilor şi reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor www.trimit.ro, înlocuind orice acord precedent dintre utilizator şi administratorii site-ului.
În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea şi înscrierea datelor dvs. pe acest site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, între utilizator şi administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să fiţi angajaţi şi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.

 

Te rugăm să ne transmiţi mai jos părerile şi impresiile tale.
Feedback